.
 

TÜRK NEFROLOJİ TARİHİ KİTABI'NIN ÖZETİ

 

Bundan böyle her türlü yönetmelikler  her konuda oluşturulan Yönetmenlikleri Sağlık Bakanlığı ile bilim kurulları üyelerince hazırlanmaya başlamıştır.

 Nefroloji çeşitli üniversitelerimizde bilim dalı olarak oluşup, gelişmesini sürdürürken bunu kaçınılmaz ve tabii sonucu olarak diyaliz ve transplantasyon şeklindeki tedavi yöntemleri de nefroloji biliminin tatbikatı olarak ülkemizde süratle gelişip, yaygınlaşmaya başlamıştır. 1985 sonu itibariyle ve Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği'ne kayıt olan diyaliz merkezleri sayısını esas alarak 19 hasta sayısı ise 600-700 kadardır (4).

Şu anda ise Türkiye Kamu ve Özel Mevcut Diyaliz merkezleri2002 yıl sonu itibariyle; (Sağlık Bakanlığı verilerine göre) merkez sayısı 442, cihaz sayısı 5675, hasta sayısı 23255.

 

TÜRKİYE KAMU  VE ÖZEL MEVCUT DİYALİZ  MERKEZLERİ

Kurum Adı  

        Merkez

Sayı               %

       Cihaz

Sayı           %

  Hasta Sayısı

Sayı              %

Sağlık Bakanlığı

200              45,2

1805        31,8

6140           26,4

Üniversite  

39                  8,8

872          15,4  

2821           12,1

S.S.K.

33                  7,5

489            8,6

2142             9,2

Diğer Kamu  

 4                   0,9

 22             0,4    

    54             0,2

Özel

166              37,6   

2487        43,8

12098         52,0

TOPLAM

442               100

5675         100

23255          100

                                                                                                                  Sağlık Bakanlığı (2002)

 

               Kronik  Böbrek Yetmezliği Hastalarında Diyaliz Tedavi Yöntemleri 

Kurum adı                 Toplam           

                                      Hasta

           Hemodiyaliz

        Sayı                %

      Periton Diyalizi

      Sayı               %         

Sağlık Bakanlığı              6565

        6140              93,5

       425               6,5

Üniversite                        4801

        2821              58,8

     1980             41,2

S.S.K.                               2788

        2142              76,8

       646             23,2

Diğer Kamu                        54

            54            100,0   

         0                 0,0

Özel                                12185

      12098              99,3

        87                0,7

TOPLAM                      26393

      23255              88,1

     3138             11,9

                                                                                                                 Sağlık Bakanlığı (2002)

 

ÜLKEMİZDE  TRANSPLANTASYON

 Türkiye'de ilk canlı donör: Türkiye'de ilk canlı donörden transplantasyon 1968 yılında              İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladı.

- İlk vaka 5 saat yaşamıştı. (Başarılı bir operasyonu takiben hasta 750 ml idrar çıkarabilmesine rağmen vertriküler fibrilasyon nedeniyle kaybedildi.)

- İkinci vaka ise 27 gün yaşadı. ( Kronik piyelonefriti olan vaka, transplantasyon sonrası 26 gün diyalize girmeden yaşadı. Vaka Gl hemoraji ve infeksiyon nedeniyle kaybedildi).

Türkiye'de İlk Renal Transplantasyon Yayını : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi I. İç Hastalıkları ve Cerrahi Kliniği, Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası 1968, Sayfa 648-659. Böbrek Transplantasyonu alanında ilk çalışmalarımız (iki vak'a münasebetiyle). Necdet Koçak, Yüksek Pekçelen, Gürbüz Barlas, Alaaddin Vardar, Metin Özgür, Aydin Kargı, Farak Or, Oya Özkanlı 

Türkiye'de İlk başarılı  Renal Transplantasyon:İlk başarılı renal transplantasyon Prof. Dr. M. Haberal tarafından Hacettepe Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi (03 Kasım 1975).

Prof. Dr. Ekrem Erek'in aktarımlarına göre; 1975 Kasım ayının ikinci haftasında İstanbul             Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fransa'ya gönderdiği bir cerrah (Mecdi Ramazanoğlu) dönünce hemen böbrek nakline başlandı. Sonuçta hasta 10 gün sonra oligo-anüriden ve sepsisten kaybedildi.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi canlı donörden renal transplantasyon vakasını bildirdi (01 Eylül 1976).

Ankara Üniversitesinde 15 Kasım 1978 Ankara Üniversitesi Böbrek Transplantasyonu için hazırlıklar 1967 yılında başlatılmış, ancak 1974 yılında kronik hemodiyaliz uygulamasına geçildikten sonra hız kazanmıştır. İlk canlıdan böbrek transplantasyonu 1978 yılında Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ikinci organ nakli merkezi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde rahmetli olan Prof. Dr. Ahmet Yağcıoğlu'nun büyük destekleri ile Prof. Dr. Ergun Ertuğ ve Prof. Dr. Bülent Erbay'ın katkıları ile kurulmuştur.  

ü      İlk kadaverik renal transplantasyon:

- İlk Türk kadavrasından kadaverik renal transplantasyon Prof. Dr. M. Haberal tarafından 27 Temmuz 1979 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

- İstanbul Tıp Fakültesi rutin olarak 1983 yılında canlı donörden ve 1987 yılında kadavradan renal transplantasyona başladı.

- Karaciğer, kalp, kalp-akciğer, pankreas ve kemik iliği transplantasyonları 1990 yılında başladı. 

ü      Organ transplantasyonundaki düzenlemeler:

- Organ transplantasyonundaki düzenlemeler, 2238 sayılı "Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli" kanunu ile Türk kanunlarına girdi (29 Mayıs 1979) ve 2564 sayılı yasa ile bazı düzenlemeler yapıldı (21 Ocak 1982).

- Organ ve doku sağlanması ve transplantasyon kuralları Sağlık Bakanlığı'nca "Organ ve doku nakli hizmetleri" yönetmeliği ile hazırlandı (1 Haziran 2000).

- "Ulusal organ ve doku nakli koordinasyon sistemi" yönergesi yürürlüğe girdi (30 01.2001).

ü     

 

Copyright (c) 2000 anadolubv.org.tr. Tüm Hakları Saklıdır.